• Informačné technológie poskytujú v dnešnej dobe ideálnu možnosť zmeny prístupu ku vzdelávaniu. Je jedno, či sa jedná o podnikové, všeobecné alebo doplnkové formy vzdelávania, všade je možné nové technológie uplatniť. Našim cieľom je poskytnutie riešení už aj v počiatočnej fáze,...

  Hľadáte optimálne riešenie pre vzdelávanie?

  Informačné technológie poskytujú v dnešnej dobe ideálnu možnosť zmeny prístupu ku vzdelávaniu. Je jedno, či sa jedná o podnikové, všeobecné alebo doplnkové formy vzdelávania, všade je možné nové technológie uplatniť. Našim cieľom je poskytnutie riešení už aj v počiatočnej fáze,…

 • Základ kvalitného e-learningového kurzu je postavený na princípe učenia sa interaktívne podľa vopred definovaného sledu vzdelávacích aktivít. Dôležitým krokom je aj zadefinovanie postupnosti jednotlivých častí scenára v čase. Ak chcete vytvoriť kvalitný e-learningový kurz, je nutné vytvoriť vzdelávací scenár potom,...

  Dobrý scenár, základ dobrého kurzu.

  Základ kvalitného e-learningového kurzu je postavený na princípe učenia sa interaktívne podľa vopred definovaného sledu vzdelávacích aktivít. Dôležitým krokom je aj zadefinovanie postupnosti jednotlivých častí scenára v čase. Ak chcete vytvoriť kvalitný e-learningový kurz, je nutné vytvoriť vzdelávací scenár potom,…

 • Podiel e-learningového vzdelávania vo svete naberá  neuveriteľný  vývoj – nasadenie e-learningu v ostatných troch rokoch stúplo podľa odhadov  o vyše  180% percent (Richard E. Mayer, Multimedia learning, Cambridge University Press, USA, 2009). Tento trend je  dôkazom toho, že e-learning je vysoko...

  Pútavý design a efektívny vývoj rozhodujú o úspechu kurzu

  Podiel e-learningového vzdelávania vo svete naberá  neuveriteľný  vývoj – nasadenie e-learningu v ostatných troch rokoch stúplo podľa odhadov  o vyše  180% percent (Richard E. Mayer, Multimedia learning, Cambridge University Press, USA, 2009). Tento trend je  dôkazom toho, že e-learning je vysoko…

 • Po vypuknutí ekonomickej krízy sa začali obecne prehodnocovať náklady v organizáciách i spoločnosti. Hľadali sa položky, ktoré by sa čo najrýchlejšie zobrazili v znížení nákladov. Žiaľ väčšinou sa “v prvej línii” ocitli položky na vzdelávanie. Paradoxom z tohto pohľadu je fakt,...

  Efektivita e-learningu

  Po vypuknutí ekonomickej krízy sa začali obecne prehodnocovať náklady v organizáciách i spoločnosti. Hľadali sa položky, ktoré by sa čo najrýchlejšie zobrazili v znížení nákladov. Žiaľ väčšinou sa “v prvej línii” ocitli položky na vzdelávanie. Paradoxom z tohto pohľadu je fakt,…

 • V súčasnosti sú zručnosti v oblasti riadenia projektov vzdelávania nevyhnutné pre dosahovanie cieľov v rámci organizácie a úspech v dnešnom podnikateľskom svete. Aplikovanie správnych postupov riadenia projektov sa preukazuje ako potreba pri zvyšovaní šancí na úspešné dokončenie prác v rámci...

  Projektové riadenie

  V súčasnosti sú zručnosti v oblasti riadenia projektov vzdelávania nevyhnutné pre dosahovanie cieľov v rámci organizácie a úspech v dnešnom podnikateľskom svete. Aplikovanie správnych postupov riadenia projektov sa preukazuje ako potreba pri zvyšovaní šancí na úspešné dokončenie prác v rámci…

 • Systém riadenia vzdelávania (LMS) šetrí peniaze pomocou zefektívnenia administrácie vzdelávania a pomocou správy obsahu. Ušetriť možno pomocou centralizovanej administrácie, samoobslužnosti systému, automatického účtovania a vylepšenia v oblasti výroby a administrácie obsahu. Administrácia LMS automatizuje úlohy ako je obhospodarovania a distribúcia...

  Výhody nasadenia e-learningu v LMS

  Systém riadenia vzdelávania (LMS) šetrí peniaze pomocou zefektívnenia administrácie vzdelávania a pomocou správy obsahu. Ušetriť možno pomocou centralizovanej administrácie, samoobslužnosti systému, automatického účtovania a vylepšenia v oblasti výroby a administrácie obsahu. Administrácia LMS automatizuje úlohy ako je obhospodarovania a distribúcia…

 • Prihlásenie do LMS portálu