SCORM kurz z PDF dokumentu

Možnosť doplnenia animácií do výstupného formátu tak, aby bol vytvorený SCORM obsah dynamický 

Pôvodný PDF súbor vo väčšine prípadov slúži na zobrazenie obsahu pre čítanie alebo tlač, ale nie je príliš vhodný pre prezentovanie a tiež nie príliš dynamický.  Ak chcete prezentovať v rámci e-learningového obsahu pôvodný PDF súbor naživo a efektne, animácie sú veľmi dôležité. V rámci realizovaného prevodu vieme podľa potreby flexibilne pridávať animácie do vytváraného SCORM obsahu. 

Možnosť zmien a úprav obsahu v PDF súboroch

Ak pôvodný PDF súbor nie je chránený proti úpravám, je možné pôvodný obsah upravovať a dopĺňať tak, aby výsledný SCORM obsah, ktorý je následne nasaditeľný do LMS systémov, plne zodpovedal Vašim potrebám v rámci vzdelávacích aktivít.

Možnosti využitia

Túto našu službu je možné využiť pre prevod rôznych firemných smerníc a dokumentov, ktoré by ste chceli nasadiť ako vzdelávací obsah v LMS systéme s tým, že následne budete môcť plne využiť výhody štandardu SCORM, teda samostatne sledovať jednotlivé SCO objekty, ktoré tvoria pôvodné stránky PDF dokumentu.