SCORM kurz z PPT dokumentu

Z našich doterajších skúseností vyplýva, že sa vo vzdelávacom procese asi najšastejšie pouýíva formát PowerPoint prezentácií. Z ohľadom na všeobecnú akceptáciu je to pochopiteľné. Uvedený formát ale priamo nieje vhodný pre nasadenie do systémov riadenia vzdelávanie (LMS) aj preto, že nedokáže poskytnúť možnosti sledovania spätnej väzby z jednotlivých stránok takto vytvoreného obsahu.

Úprava obsahu PPT prezentácie

V rámci poskytovanej služby upravujeme dodané Power Pointové (PPT) prezentácie  o animácie a aktívne prvky podľa potrieb a požiadavky zákazníka. Takto upravené PPT prezentácie následne exportujeme do formátu podľa štandardu SCORM. Upravený výstup je potom bez problémov importovateľný do systémov riadenia vzdelávania (LMS), ktoré tento štandard podporujú. Po naimportovaní je možné plne využívať výhody SCORM štandardu.