Služby

Našim cieľom, vo vzťahu k produktovému portfóliu, je poskytnutie kompletného servisu v oblasti elektronického vzdelávania a využitia moderných informačných technológií a know how v rámci aktívít smerovaných na výučbu, vzdelávanie aj tréning špecializovaných zručností.

Produkty a služby poskytujem v oblastiach:

  • prvotnej analýzy vzdelávacích potrieb v nadväznosti na firemné stratégie a kľúčové procesy,
  • tvorby vzdelávacích scenárov a storybuildingu, ako základu efektívneho e-learningu,
  • návrhu designu a samotného vývoja e-learningových kurzov,
  • imlementácie do riadiacich systémov vzdelávania (LMS) a outsourcingu týchto systémov,
  • monitoringu pregresu užívateľov a reportingu pre manažment,
  • komplexného projektového riadenia vzdelávacích projektov,
  • poradenstva pri výberových konaniach pre vzdelávacie projekty.

Náš kľúčový tím skúsených odborníkov Vám rád poskytne potrebné informácie, prípadne prekonzultuje s Vami možnosti, ktoré by boli pre Vás najvýhodnejšie. Stačí ak nás oslovíte s akoukoľvek požiadavkou v oblasti vzdelávania a my sa pokúsie nájsť Vám najvhodnejšie a najefektívnejšie riešenie.

Stačí poslať Vaše otázky na podpora@letsolutions.sk a obratom Vám pošleme odpoveď.