Projektové riadenie

V prípade, ak sa rozhodujete pre nasadenie e-learningových, alebo kombinovaných foriem vzdelávania, naša spoločnosť Vám vie poskytnúť nasledujúce služby v oblasti projektového riadenia:

  • metodická podpora pri príprave projektu,
  • pomoc pri definovaní požiadaviek výberového konania,
  • pomoc pri realizácii výberového konania,
  • pomoc pri výbere vhodného dodávateľa,
  • pomoc pri tvorbe projektového tímu,
  • poskytnutie projektového manažéra pre riadenie projektu,
  • dohľad pri implementácii,
  • pomoc pri sledovaní úspešnosti projektu.