O firme

Spoločnosť LET solutions, s.r.o. sa zaoberá kompletnými službami v oblasti elektronického vzdelávania ako doplnkovej alebo cieľovej formy vzdelávacích procesov. Vo svojom portfóliu má hlavne tieto produkty a služby:

  • vývoj multimediálnych elektronických vzdelávacích obsahov (e-learning content development) podľa požiadaviek zadávateľa,
  • konverzia tradičných vzdelávacích obsahov a prezentácií do formátov pre e-learning, konverziou dokumentov pre štandardy SCORM, konverzia tradičných vzdelávacích publikácií do formátu interaktívnych elektronických e-bookov,
  • konzultačné služby a procesné riadenie v oblasti e-learningu,
  • poradenstvo pre projektové riadenie vzdelávacích projektov, prípadne outsourcingové riadenie týchto projektov,
  • organizovanie vlastných prezenčných a elektronických vzdelávacích aktivít v oblasti počítačovej grafiky, webdizajnu a tvorby e-learningových obsahov,
  • predaj a distribúcia vlastných e-learningových produktov a produktov iných výrobcov,
  • kompletné doplnkové služby v oblasti grafického spracovania tlačovín + prepress, tvorby webových stránok pre školy a vzdelávacie inštiúcie a tlačiarenské služby ako tlač učebníc, príručiek, manuálov a ďalších produktov podľa potrieb zákazníka.

Viac informácií nájdete v jednotlivých sekciách a podpoložkách hlavného menu.