Návrh a vývoj kurzov

Našim zákazníkom poskytujeme okrem ponuky hotových e-learningových kurzov aj služby ich návrhu a vývoja podľa špecifických požiadaviek v tejto štruktúre:

  • analýza požiadaviek na obsah kurzu,
  • vytvorenie scenára kurzu,
  • vytvorenie multimediálnych prvkov obsahu,
  • vývoj interaktívnych prvkov obsahu,
  • finalizácia a voľba distribúcie,

Vytvorené kurzy následne prispôsobujeme požadovanej forme distribúcie ako:

  • samospustiteľný súbor (vhodné pre CD, DVD alebo intranet),
  • SCORM packet (vhodné pre nasadenie do LMS systémov),
  • iný formát po dohode so zákazníkom.

Skúsenosti našich odborníkov v tejto oblasti sú garanciou plnej spokojnosti a maximálnej výhodnosti z hľadiska kvality ako aj pridanej hodnoty. Pri vývoji kurzov plne zohľadňujeme požiadavky ergonómie a metodiky pre vývoj e-learningových kurzov.