Konzultačné služby

Naša spoločnosť poskytuje špecializované konzultačné služby v týchto oblastiach:

  • analýza stavu procesov vzdelávania,
  • naviazanie vzdelávacích potrieb na firemnú stratégiu,
  • návrh zmien procesov vzdelávania,
  • výber vhodných technologických riešení pre podporu procesov vzdelávania,
  • metodika tvorby obsahu vzelávania,
  • transformácia firemných dokumentov do foriem vzdelávania,
  • riadenie vdelávacích procesov cez systém riadenia vzdelávania (LMS)
  • konzultačné služby pri výberových konaniach v oblasti nasadzovania e-learningu.

Pre oblasť využívanie e-learningu vo vzdelávacích procesoch disponujeme kvalitnými odborníkmi pre túto oblasť , vďaka čomu vieme poskytnúť optimálne riešenia s čo najvýhodnejšou pridanou hodnotou.